Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на комисия „ Бюджет и финанси” на 01.10. 2009 год.

1. Отмяна на част от решение № 611, прието с протокол № 30/ 16.07.200г. ОС РУСЕ – к.л. 566
2. Корекция на план – сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 от приходите от таксите за битови отпадъци. – к.л. 567
3. Търг за продажба на недвижим имот в с. Долно Абланово – к.л. 568
4. Учредяване на право на строеж за балкон- к.л. 569
5. Търг за продажба на имот в с. Николово – к.л. 570
6. Търг за учредяване на строеж на гараж в жк „Възраждане” – к.л. 571
7. Търг за продажба на имот в местността „Сръбчето” – к.л. 572
8. Търг за отдаване под наем на части от терени ПОС по чл 56 от ЗУТ – к.л. 575
9. Продължаване на договорни наемни отношения – к.л. 576
10. Търг за отдаване под наем на части от терени ПОС по чл 56 от ЗУТ – к.л. 577
11. Търг за отдаване под наем на част от имот ЧОС – к.л. 578
12. Промяна на Наредба 16 – к.л. 579
13. Учредяване право на строеж за дострояване сграда по ул. „Липник” 58 – к.л. 580
14. Учредяване допълнително безвъзмездно право на строеж за нова сграда на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания съ сстационар Русе” – Б.Йотов
15. Учредяване право на строеж за балкон на ул. „Битоля”- к.л. 581
16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела общината в ателие в блок „Афродита” бул. „Цар Освободител” № 96 – к.л. 582
17. Търг за продажба на недвижим имот в ж.к. СРЕДНА КУЛА – к.л. 583
18. Продажба на идеални части от дворно място ЧОС, в която законно е построена жилищна сграда в гр. Русе ул. „В.Друмев” № 10 а – к.л. 584
19. Обявяване на земеделски земи – мери за ПОС – к.л. 585
20. Конкурс за отдаване под наем на части от ПОС – части от учебни заведения – к.л. 586
21. Удължаване срока на договор за наем на земя в с. Николово – к.