Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 11.11.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

Дневен ред
за заседанието на 11.11.2008 г.

1. Учредяване безвъзмездно право на ползване на ОДЦКИ – Русе (к.л. 290);
2. Приемане на Наредба 1 за общинската собственост (к.л. 295);
3. Проект за програма на бюджет на МФ “ММД” (к.л.302);
4. Корекция на бюджета (к.л. 305);
5. Удостояване с награда “Почетен граждани” (к.л.317).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ренета Рашкова)