Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 29.01.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 19.01.09

Обсъждане на:

1. Наредба 2 /к.л. 360
2. Разпореждане с терен по улица “Независимост” / к.л. 361/
3. Наредба за управление на общинските пътища / к.л. 362/
4. Наредба 16 / к.л. 365/
5. Промяна в Наредба 16 / к.л. 366/
6. Утвърждаване на идеен проект за трети етап на театрален комплекс / к.л. 373/
7. Промени в Наредба 20 / к/л. 378/
8. Отчет за дейността на ОбС /к.л. 381/
9. Наредба за зелената система / к.л. 383/
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ренета Рашкова /