Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по oбразование и наука за заседанието на 04.06.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.06.2008 г., 15.00 ч.

Обсъждане на:
1. Общинска програма за 2008 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби (Контролен лист /КЛ/ 150);
2. Предложение за промяна в Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, приет с Решение 1148/24.11.2006 г. От Об. С. -Русе (КЛ 151);
3. Предложение за обявяване на имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост (КЛ 157);
4. Предложение за промени в Наредба 13 (КЛ 166);
5. Предложение за създаване на ОП “Гробищни паркове – Русе” (КЛ 167);
6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г. (КЛ 170);
7. Предложение за конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища (КЛ 174)
8. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Русе (КЛ 176)
9. Допълнение към Предложение 485/18.04.08 до Об.С. Русе за приемане на окончателния проект за изменение на Общинския устройствен план на гр. Русе в разширен обхват (КЛ 179)
10. Други.