Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по oбразование и наука за заседанието на 09.05.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.05.2008, 13.30 ч.

Обсъждане на:

   1. Приемане на стратегия за участие на общината в търговски дружества (Контролен лист /КЛ/ 131);
   2. Корекция на Бюджет 2008 (КЛ 134);
   3. Определяне на средни брутни заплати (КЛ 135);
   4. Конкурс за вътрешноградски линии (КЛ 139);
   5. Наредба за социално подпомагане на граждани от бюджета на общината (КЛ 144);
   6. Удостояване с награда “Почетен гражданин на гр.Русе” (КЛ 146);
   7. Промяна на Наредба 2 (КЛ 147)
   8. Други.