Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на девето извънредно заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на девето извънредно заседание, което ще се проведе на 25.03.2007 г. от 10.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Оптимизиране на училищната мрежа в селищата на Община Русе за учебната 2008/2009 г.

Предложение: Кмет на Община Русе

Оптимизиране на училищната мрежа в гр.Русе за учебната 2008/2009 г.

Предложение: Кмет на Община Русе

Преобразуване на Центъра за ученическо и техническо творчество и Ученическата спортна школа в гр.Русе.

Предложение: Кмет на Община Русе

Определяне числеността за нуждите на проект „Europe direct” в дейност „Други дейности по икономиката”.

Предложение: Кмет на Община Русе

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                    /Искрен Веселинов/