Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и второто извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 26.11.2010 г., от 10.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и второто извънредно заседание, което ще се проведе на 26.11.2010 г., от 10.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД
1. Преразглеждане на решение № 1042/18.11.2010 г. за упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе
Предложение: председател ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)