Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Бюджет и финанси за заседанието на 21.01.10, 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 21.01.10, 10.00 ч.

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2009-2011 г. – кл 653
2. Допълване предмета на дейност на ОП „Комунални дейности”- кл 654
3. Одобряване Обща схема на зона Б/пл.Свобода/за построяване на преместваеми обекти- кл 655
4. Изменение наредба 18- кл 656
5. Правилник за художествените проекти- кл 657
6. Изменение на наредба 16 – кл 658
7. Изменение на наредба 16 – кл 659
8. Изменение на наредба 16 – кл 660
9. Изменение на наредба 16 – кл 661
10. Изменение на наредба 20- кл 662
11. Промяна на правилника на ОБС- кл 663
12. Промяна на правилника на ОБС – кл 664
13. Преобразуване на СДГ „Зора „- кл 665
14. Отдаване под наем на помещения ЧОС- кл 666
15. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел- кл 667
16. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – кл 668
17. Търг с явно наддаване по чл.56 от ЗУТ – кл. 669
18. Изготвяне на икономически мерки от кмета на Общината и създаване на временна комисия за анализ на фирмите с Общинско участие – кл 670
19. Търг за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – кл 671
20. Изменение план за регулация – кл 672
21. Отпускане на персонална пенсия – кл. 673
22. Отпускане на персонална пенсия – кл 674
23. Отпускане на персонална пенсия – кл 675
24. Изграждане на скулптурна група с барелефи – кл.676
25. Прекратяване изплащане възнаграждение – кл.677
26. Изменение на правилника на ОП”Доходно здание „-кл.678
27. Промяна на числеността на ОП „ Комунални дейности”- кл.679
28. Конкурс за продажба на с.Басарбово-кл.680
29. Търг за продажба в с.Долно Абланово-кл.681
30. Обявяване имот на ПОС – кл.682
31. Търг за продажба на имот в кв.ДЗС – КЛ.683
32. Търг за продажба на имот в с.Басарбово – кл.684
33. Обявяване на недвижими имоти ЧОС за ПОС – кл.685
34. Оценки на земи по &4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – кл. 686
35. Насрочване на местен референдум – кл.687
36. Разкриване на социална услуга в Общността – кл.688
37. Разкриване на социална услуга в Общността – кл.689
38. Продължаване на договорни отношения – кл.690

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)