Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 11.02.2010 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 11.02.2010 г. от 10.00 часа

1. Приемане на отчета на бюджета на Община Русе за 2009 г. – контролен лист 692;
2. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 691;
3. Отчет на Програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програмата за 2010 г. – контролен лист 693;
4. Отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2010 г. –контролен лист 694;
5. Ремонт на общински път до село Тетово – контролен лист 695

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Й.Даневска)