Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 11.03.2010 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 11.03.2010 г. от 10.00 часа

1. Правилник за дейността на обществения посредник- кл 696
2. Допълнение на правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата -кл 697
3. Изменение на правилника за организацията и дейността на ОБС – кл 698
4. Конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя- кл 699
5. Конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя- кл 700
6. Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие – кл 701
7. Годишен отчет за програмата за управление на дейностите по отпадъците – кл 708
8. Годишен отчет за програмата за намаляване нивата на замърсители и за достигане на утвърдените норми за 2009г – кл 709
9. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2009год и план за 2010год – кл 710
10. Изменение наредба 16- кл 711
11. Изменение наредба 16- кл 712
12. Утвърждаване списъци на общински жилища – кл 713
13. Одобряване на оценки за недвижими имоти кв.Средна кула- кл 715
14. Конкурс за отдаване под наем в училищата представена за становище на ПК по :- кл 719
15. Търг за отдаване под наем чл.56 от ЗУТ – кл. 720
16. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел- кл 721
17. Търг за отдаване под наем за разполагане на РИЕ представена за становище на ПК по :- кл 722
18. Определяне на оценки на Общински земи по параграф 4– кл 723
19. Отпускане на персонална пенсия – кл 725
20. Отпускане на персонална пенсия – кл 726
21. Отпускане на персонална пенсия – кл. 727
22. Отпускане на персонална пенсия – кл 728
23. Продължаване на договорни отношения – кл 730
24. Отчет на Общинския съвет– кл.731

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Й.Даневска)