Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.02.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.02.2010 г. от 16.00 часа

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2009 (КЛ 692);
2. Проект на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. (КЛ 691);
3. Ремонт на общински път до с. Тетово (КЛ 695);
4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. (КЛ 693);
5. Отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г. и Програма за 2010 г. (КЛ 693);

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Свилен Иванов)