Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 03.02.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 03.02.2011 г. от 16.00 часа

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2010 г. К.Л. 993
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за 2010 г. и Годишна програма за имотите общинска собственост за 2011 г. К.Л. 994
3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация за 2010 г.Годишен план за приватизация за 2011 г. К.Л. 995
4. Приемане на Сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. К.Л. 996
5. Даване на съгласие за сключване на договор от ДКЦ-1 за закупуване на компютърен томограф (скенер)
6. Други.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)