Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 19.01.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 19.01.10, 14.00 ч.

1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление 2009 – 2011г.
2. Изменение и допълнение на Наредба №19
3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
4. Изменение на Наредба № 16
5. Промени в Наредба № 16
6. Приемане на допълнения на Наредба № 16
7. Изменение и допълнение на Наредба № 20
8. Промени в Правилника на ОбС Русе – общ. съветник
9. Промени в Правилника на ОбС Русе – общ. съветник
10. Преобразуване на детска градина „Зора”
11. Отдаване под наем на помещения ЧОС
12. Отдаване под наем на помещения ЧОС – юрид. лице
13. Отпускане на персонални пенсии
14. Насрочване на местен референдум
15. Разкриване на социална услуга
16. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Теодор Оджаков)