Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 05.07.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.07.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане наредба за изменение на Наредба №2 – контролен лист 1145
2. Утвърждаване на второстепени разпоредители с бюджетни кредити –контр. лист 1147
3. Корекция на бюджета на Об-Русе –контролен лист 1148
4. Сключване рамково споразумение за сътрудничество- контролен лист 1152
5.Издигане кандидатура на Русе- контролен лист 1153
6. Решение за одобрение на споразумение– контролен лист 1154
7.Решение за кандидастване с проект-контролен лист 1159
8.Отдаване под наем на част от имот ЧОС- контролен лист 1162
9.Разкриване на социална услуга- контролен лист 1166;1167;1168;1169
10.Приемане на обща схема от Наредба №7- контролен лист 1173
11.Предложение ва промяна на Наредба №21
12.Правилник за начина и условията на целево подпомагане-контр. лист 1174
13.Решение за изработване на Интегриран план- контролен лист 1176
14.Отчет дейността на Об. Съвет-Русе- контролен лист 1177
15.Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)