Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 10.01.12, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.01.12, 14.00 ч., Заседателна зала

1. К.Л. 31 Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012 г.

2. К.Л. 37 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СОУ „Възраждане”, СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Тома Кърджиев”, МГ „Баба Тонка”, ЦДГ „Слънце”, СОУ „Йордан Йовков

3. К.Л. 38 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

4. Молба за опрощаване на държавно вземане на Борис Христов Петров

5. Молба за опрощаване на държавно вземане на Катя Кънчева Великова

6. Молба за опрощаване на държавно вземане на Нели Христова Тончева

7. Молба за опрощаване на държавно вземане на Христо Радев Иванов

8. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)