Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 08.06.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.06.10, 14.00 ч.

1. Отдаване под наем на част от имот ЧОС – к.л.803
2. Корекция на план-сметка за разходите по дейности през 2010 от приходите от такса битови отпадъци – к.л.805
3. Увеличаване на капацитета на СУ център за настаняване от семеен тип – к. л.806
4. Увеличаване на капацитета на СУ дн. Център за стари хора- к. л. 807
5. Корекция на бюджета – к. л. 808
6. Правилник за организацията и дейноста на Общински съвет – Русе – к.л. 809
7. Изменение на Наредба №16 – к. л. 812
8. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед- к. л. 813
9. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Теодор Оджаков)