Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.11.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.11.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

К.Л. 330 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе
К.Л. 331 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
К.Л. 333 Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
К.Л. 335 Решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, гр. Русе
К.Л. 340 Стартиране на процедури по чл. 36в, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева” гр. Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски” гр. Русе.
К.Л. 345 Закриване на Общинско предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинско предприятие „Управление на общински имоти”
К.Л. 348 Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)