Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 08.10.2013г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 329 Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
2. К.Л. 331 Корекция на бюджета
3. К.Л. 333 Изменение на Наредба №6
4. К.Л. 338 Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)