Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.07.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.07.10, 14.00 ч.

1. Продължаване на договорни отношения – к.л.817
2. Провеждане на публично оповестен конкурс – к.л.819
3. Обявяване на недвижим имот за ПОС – к. л.828
4. Изменение на Решение № 1196 – к. л. 831
5. Утвърждаване управител на МДОЗС– к. л. 832
6. Утвърждаване управител на ДКЦ 2 – к.л. 833
7. Утвърждаване управител на ОДПЗС – к. л. 834
8. Утвърждаване управител на ДКЦ 1 – к. л. 835
9. Одобряване на Обща схема на зона В1 – к. л. 836
10. Информация за ТД, в които Община Русе не е единствен собственик – к. л. 838
11. Развитие на Крайбрежната зона – к. л. 837
12. Определяне на териториален обхват на пристанище „Пристис” – к. л. 844
13. Решение за подкрепа по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост” – к. л. 845

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Теодор Оджаков)