Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на пк по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 07.09.2010 г. от 14.30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

пк по здравеопазване и социално подпомагане

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.09.2010 г. от 14.30 часа

1. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе – таблица № 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – К.Л. 853
2. Избор на Управител на „Център по дентална медицина -1 – Русе”ЕООД – К.Л. 854
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 855
4. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” на г-жа Щиляна Кръстева Маркова – Мими Николова, във връзка с юбилея – 80 години – К.Л. 859
5. Допълнение на Наредба 17 за символиката на Община Русе – к.л.860
6. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 862
7. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 870
8. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 871
9. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе – таблица № 1 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – К.Л. 876
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)