Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социално подпомагане

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч., Заседателна зала

1. Отдаване под наем за клуб на юридическо лице – контролен лист 877
2. Промяна на наредба № 2 на ОбС – Русе – контролен лист 881;
3. Допълване списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи – контролен лист 882
4. Отчет за 50-то издание МФ „Мартенски музикални дни”, 2010 г. – контролен лист 883;
5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 885;
6. Отпускане на персонална пенсия – контролен лист 887
7. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „Пристис”, собственост на Община Русе – контролен лист 889;
8. Решение за приватизация чрез търг на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе – контролен лист 894
9. Допълнение на Наредба № 21 на ОбС – Русе – контролен лист 895;
10. Отмяна на Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12. 08. 2010 г. контролен лист 896;
11. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)