Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Отчет за изпълненията на решенията на Общ. съвет – контролен лист 898
2. Допълнение на наредба №9 на ОбС – Русе – контролен лист 900
3. Увеличаване капацитета на соц. услуга „Защитено жилище” – контролен лист 901
4. Продължаване на дог. отношения – контролен лист 902
5. Решение за кандидатстване на „Европейски информационен център” – контролен лист 908
6. Промяна в план сметката от ТБО и целево финансиране – контролен лист 909
7. Корекция на Бюджета на Общ. Русе за 2010 г. – контролен лист 911
8. Допълване предмета на дейност на ЦДМ-1-Русе ЕООД – контролен лист 916
9. Приемане на год. финансов отчет на ликвидатора за 2008 на „КАРЕ” ООД– контролен лист 917
10. Относно „Паркстрой” ЕООД- контролен лист 922
11. Конвент на Кметовете- контролен лист 923
12. Наредба за изменение на Наредба №16-контролен лист 924
13. Изменение и допълнение на Наредба №18- контролен лист 926
14. Обсъждане на наредба за Общ. Лечебни заведения- контролен лист 929
15. Изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредба №16- контролен лист 930
16. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)