Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за промяна в междуселищна Общ. транпортна схема – контролен лист 931
2. Решение за утвърждаване на градска Общ. транпортна схема -контролен лист 932
3. Продължаване на дог. отношения –контролен лист 936
4. Контрольори в Общ. ТД – контролен лист 941
5. Приоритети и насоки за работа през 2007-2011 – контролен лист 942
6. Корекция ня Бюджета на Общ. Русе за 2010 г. – контролен лист 943
7. Откриване на процедура за предоставяне на концесия/МГТ/ – контролен лист 945
8. Предоставяне за безвъзмедно право на управление на част от имот ЧОС– контролен лист 947
9. Давене съгласие за теглене на кредит-офърдрафт от ДКЦ-2-Русе ЕООД– контролен лист 948
10. Увеличаване на капацитета на соц. услуга – контролен лист 950
11.Корекция на план-сметка от такса битови отпацъци- контролен лист 952
12.Разширение за кандидастване с проект и деклариране наличност на средства-контр. лист 953
13. Кандидастване с проект и деклариране непромяна на предназначение – контролен лист 955
14. Проверка в дом. за стари хора и ДСП- контролен лист 957
15.Кандидастване на Общ. Русе по проект соц. включване- контролен лист 958
16.Допълнение на Наредба №16- контролен лист 960
17.Разни
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)