Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 18.01.11, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 18.01.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Изменение и допълнение на Наредба 16 – контролен лист 963
2. Участие на Общ.-Русе в процедура за безв. финансова помощ -контролен лист 964
3. Наредба 2 –контролен лист 965
4. Стратегически и Годишен план на „Вътрешен одит“ – контролен лист 967
5.Изменение на решение 939– контролен лист 969
6. Решение за проект „Градски музеен комплекс“ – контролен лист 970
7. Годишен отчет Програма за управление на Общ.-Русе през 2007-2011 – контролен лист 977
8.Избор Управител „Паркстрой“– контролен лист 979
9. Предложение на ЕГГЕД за промяна в Договор– контролен лист 980
10. Изменение и допълнение на Наредба 9 – контролен лист 981
11.Определяне размера на отчисленията по чл.71а- контролен лист 989
12.План-сметка и размер на такса битови отпадъци за 2011-контр. лист 990
13. Очет дейност на Общ. Съвет -Русе – контролен лист 991
14. Изменение и допълнение на Наредба 20 – контролен лист 992
15.Разни
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)