Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.06.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.06.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Утвърждаване Управител на „Център за КВЗ Русе”-ЕООД – контролен лист 1126
2. Утвърждаване Управител на „СБАЛ за пневмо-фтизиатрични забол.Русе” -ЕООД –контр. лист 1127
3. Отчет за изпълнение решенията на ОбС –контролен лист 1128
4. Молба от Д-р Е.Панайотов – управител „ДКЦ-2-Русе” ЕООД
5. Решение за кандидатстване с проект ”Реконструкция / обновяване на КОЦ-Русе” – контролен лист 1138
6. Решение за кандидатстване с проект „Изграждане 3бр. ЦНСТ” гр.Русе – контролен лист 1140
7. Корекция на Бюджета на Общ.-Русе за 2011 г.- контролен лист 1143
8. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( д-р Т.Оджаков)