Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и екология за заседанието на 09.01.12, 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.01.12, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе,считано от 01.02.2012г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 30/30.12.2011 г.

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
Вносители: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 38/30.12.2011 г.

3. Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища,мери.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 39/30.12.2011 г.

4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ст. Станчев)