Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 06.02.12, 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.02.12, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 40/27.01.2012 г.

2. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе.
Вносители: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 41/27.01.2012 г.

3. Предложение за кандидатстване по проект „Красива България“
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 42/30.01.2012 г.

4. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и сдружение с нестопанска цел „Аквилибриум“ за реализиране на проект „И аз имам семейство“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“,бюджетна линия …
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 43/30.01.2012 г.

5. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 44/30.01.2012 г.

6.Отчет на Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2011г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 45/30.01.2012 г

7. Примане на Отчета за състоянието на общиската собственост за периода 01.01.2011г.до 31.12.2011г.и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общиска собственост през 2012г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 46/30.01.2012 г

8.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 47/30.01.2012 г

9.Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)