Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 05.11.12, 15.30часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.11.12, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №330 – Предложение за изменение и допълнение на наредба №16 за цените на услугите на територията на Община Русе.
2. Контролен лист №331 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
3. Контролен лист №334- Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе: „Външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар”в землището на гр. Русе” .
4. Контролен лист №345 Закриване на Общинско предприятие Жилфонд и създаване на Общинско предприятие „Управление на Общински имоти”.
5. Контролен лист №348 Даване на съгласие за създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на гр. Русе за „Европейска столица на културата 2019”.
6. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)