Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на Заседание на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.07.10, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Наредба № 2 на ОбС Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение – КЛ 819;
2. Утвърждаване на Управител „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД след проведен конкурс – КЛ 832;
3. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център ІІ Русе” ЕООД след проведен конкурс – КЛ 833;
4. Утвърждаване на Управител „Областен диспансер за психични заболявания със стационар Русе” ЕООД след проведен конкурс – КЛ 834;
5. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център І Русе” ЕООД след проведен конкурс – КЛ 835;
6. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваемите обекти на територията по ул. „Александровска” от площад „Свобода” до бул. „Цар Освободител” – КЛ 836;
7. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона – КЛ 837;
8. Информация за търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик – КЛ 838;
9. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС” собственост на Община Русе – КЛ 844 ;
10. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” и запазване на предназначението на обекта /терена/ инфраструктурата за период не по-малък от 5 год. след приключване на проекта – КЛ 845.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)