Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 20.01.2010 г. от 10,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Икономическа и инвестиционна политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 20.01.2010 г. от 10,00 часа

1.Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за 2009-2011 г. – КЛ 653
2. Допълване на предмета на дейност на ОП „Комунални дейности” – КЛ 654
3. Одобряване на обща схема за преместваеми обекти – КЛ 655
4. Изменение на Наредба № 18 – КЛ 656
5. Правилник за художествените проекти – КЛ 657
6. Изменение на Наредба № 16 – КЛ 658
7. Изменение на Наредба № 16 – КЛ 659
8. Изменение на Наредба № 16 – КЛ 660
9. Изменение на Наредба № 16 – КЛ 6661
10. Изменение на Наредба № 20 – КЛ 662
11. Промяна Правилника за дейността на Общинския съвет – КЛ 663
12. Промяна Правилника за дейността на Общинския съвет – КЛ 664
13. Преобразуване на СДГ „Зора” – КЛ 665
14. Отдаване под наем на помещения ЧОС – КЛ 666
15. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – КЛ 667
16. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – КЛ 668
17. Търг с явно наддаване по чл.56 от ЗУТ – КЛ 669
18. Изготвяне на икономически мерки от кмета на Общината и създаване на временна комисия за анализ на фирмите с общинско участие – КЛ 670
19. Търг за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – КЛ 671
20. Изменение план за регулация – КЛ 672
21. Отпускане на персонална пенсия – КЛ 673
22. Отпускане на персонална пенсия – КЛ 674
23. Отпускане на персонална пенсия – КЛ 675
24. Прекратяване изплащане на възнаграждение – КЛ 677
25. Изменение на Правилника на ОП „Доходно здание” – КЛ 678
26. Промяна числеността на ОП „Комунални дейности” – КЛ 679
27. Конкурс за продажба в с.Басарбово – КЛ 680
28. Търг за продажба в с.Долно Абланово – КЛ 681
29. Обявяване имот за ПОС – КЛ 682
30. Търг за продажба на имот в кв.ДЗС – КЛ 683
31. Търг за продажба на имот в с.Басарбово – КЛ 684
32. Обявяване на недвижими имоти ЧОС за ПОС – КЛ 685
33. Оценки на земи по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – КЛ 686
34. Насрочване на местен референдум – КЛ 687
35. Разкриване на социална услуга в общността – КЛ 688
36. Разкриване на социална услуга в общността – КЛ 689
37. Продължаване на договорни отношения – КЛ 690

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Добромир Димитров)