Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 10.02.2010 г. от 10,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Икономическа и инвестиционна политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.02.2010 г. от 10,00 часа

1. Приемане на отчета на бюджета на Община Русе за 2009 г.;
2. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 691;
3. Отчет на Програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програмата за 2010 г. – контролен лист 693;
4. Отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2010 г. –контролен лист 694;
5. Ремонт на общински път до село Тетово – контролен лист 695

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Венцислав Калчев)