Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 08.02.12 от 10.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.02.12, 10.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. –
контролен лист 41/ 27. 01. 2012 г.

2. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 г. –
контролен лист 40/ 27. 01. 2012 г.

3. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г. –
контролен лист 44/ 30. 01. 2012 г.

4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. –
контролен лист 45/ 30. 01. 2012 г.

5. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. –
контролен лист 47/ 30. 01. 2012 г.

6. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 1. 01. 2011 г. до 31. 12. 2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г. –
контролен лист 46/ 30. 01. 2012 г.

7. Предложение за кандидатстване по проект “Красива България” –
контролен лист 42/ 30. 01. 2012 г.

8. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РO001-5.2.11 – „Приеми ме” –
контролен лист 43/ 30. 01. 2012 г.

9. Други.

Председател:
Дим. Кънчев