Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по комунални дейности за заседанието на 11.03.2010 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по комунални дейности
Дневен ред
Заседание на 11.03.2010 г. от 14.00 часа

1. Правилник за дейността на обществения посредник – К.Л. 696
2. Изменение на правилника за организацията и дейността на ОбС – К.Л. 698
3. Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие – К.Л.701
4. Годишен отчет на програмата за управление на дейностите по отпадъците – К.Л.708
5. Годишен отчет на програмата за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. – К.Л.709
6. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2009 г. и план за 2010 г. – К.Л. 710
7. Изменение на Наредба 16 – К.Л.711
8. Изменение на Наредба 16 – К.Л.712
9. Утвърждаване на списъци на общински жилища – К.Л.713
10. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на нов уличен водопровод в с.Басарбово – К.Л.714
11. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на нов уличен водопровод в гр.Русе, ул. Ропотамо – К.Л.716
12. Одобряване на обща схема за разполагане на РИЕ – К.Л.724
13. Одобряване на схема за зона „Б” пл.”Свобода” – К.Л.729
14. Отчет за дейността на Общинския съвет за периода август 2009 – февруари 2010 – К.Л. 731

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(М.Славчев)