Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 02.11.2009 г., 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

Дневен ред
за заседанието на 02.11.2009 г., 14.00 ч

1. Отчет на фестивал „Мартенски музикални дни“ 2009 г. – контролен лист 597.;

2. Увеличаване на числеността на дейност „Други дейности по културата“ – контролен лист 598/ 26. 10. 2009 г.;

3. Корекция на Бюджет 2009 г. – контролен лист 613;

4. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе – контролен лист 617;

5. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни в Община Русе – контролен лист 620.

6. Изменение на Наредба 16 – контролен лист 621;

7. Други въпроси