Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 04.10.10, 14.00ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.10.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Промяна на наредба № 2 на ОбС – Русе – контролен лист 881;
2. Отчет за 50-то издание МФ „Мартенски музикални дни”, 2010 г. – контролен лист 883;
3. Проект за 51-то издание МФ „Мартенски музикални дни”, 2011 г. – контролен лист 884;
4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 885;
5. Увеличаване на числеността на ОбДЦКИ с 1 щатна бройка – контролен лист 886;
6. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „Пристис”, собственост на Община Русе – контролен лист 889;
7. Решение за приватизация чрез търг на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе – контролен лист 894
8. Допълнение на Наредба № 21 на ОбС – Русе – контролен лист 895;
9. Отмяна на Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12. 08. 2010 г. контролен лист 896;
10. Други въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)