Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 31.01.11, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 31.01.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 993

2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01. 01. 2010 г. до 31. 12 . 2010 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 г. – контролен лист 994

3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2010 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2011 г. – контролен лист 995

4. Приемане на Сборния бюджет на Община Русе за 2011 г.
контролен лист 996

5. Разглеждане на класираните проектни идеи, първи етап – Оперативна програма „Регионално развитие“: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ – и предоставяне на становище по тях.

6. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)