Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 04.04.11, 14.00 ч., стая 301

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.04.11, 14.00 ч., стая 301

1. Допълнение на Наредба №18 – контролен лист 1042
2. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО – контролен лист 1044
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – контролен лист 1045
4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 – контролен лист 1051
5. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе – контролен лист 1054
6. Освобождаване от ТБО за 2011 година на средните училища, ЦУТНТ, стопанисващите студентските общежития – контролен лист 1059
7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 – контролен лист 1060
8. Промяна на Наредба №16 – Русе – контролен лист 1061
9. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – контролен лист 1062
10. Относно: Довършване на корпуси „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс „Русе”.
11. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)