Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 06.06.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.06.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за участие като партньор в международен проект “LIMES”.
2. Довършване на корпуси “Е”, “Ж” и “И” на Театрален комплекс “Русе” – контролен лист 1108;
3. Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – композитор – контролен лист 1123;
4. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – контролен лист 1128;
5. Удостояване на актьора Андрей Г. Медникаров с наградата “Почетен гражданин на гр. Русе” – контролен лист 1132;
6. Приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г. – контролен лист 1133;
7. Изграждане на стена за урни (колумбарийна стена) в гробищен парк “Чародейка” – контролен лист 1134;
8. Вземане на решение за даване на предварително съгласие за промяна в предназначението на земеделска земя с предназначение – пасище и мера в друга територия в с. Червена вода, във връзка със ситуиране на нов гробищен парк – контролен лист 1139;
9. Вземане на решение за изготвяне на ПУП за ситуиране на нов гробищен парк върху имоти – общинска собственост и собственост на физически лица в землището на с. Сандрово –контролен лист 1141;
10. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе за 2011 г. –контролен лист 1143;
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)