Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 30.11.09, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 30.11.09, 14.00 ч.

1. Приемане на Наредба за публично-частни партньорства – контролен лист 626
2. Корекция на бюджета – контролен лист 629
3. Проект за юбилеен 50-ти фестивал „Мартенски музикални дни“ – контролен лист 630
4. Правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост – контролен лист 636
5. Приемане на декларация – контролен лист 637
6. Изменение на Наредба 2 – контролен лист 642
7. Изменение на Наредба 1 – контролен лист 643
8. Именуване на улици – контролен лист 644
9. Промени в Наредба 10 – контролен лист 645
10. Промени на Наредба 16 – контролен лист 649
11. Разкриване на филиал „Незабравка“ в с. Бъзън към ЦГД „Червена шапчица“, преминаване на НЧ „Светлина“ с. Бъзън към Община Русе и увеличаване на капацитета на „Домашен социален патронаж“- контролен лист 650
12. Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)