Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 09.01.12, 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.01.12, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 1.02.2012 г. – контролен лист 31/ 30.12.2011 г.

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – контролен лист 38/ 30.12.2011 г.

3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)