Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 12. 03. 2012 г., 14 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12. 03. 2012 г., 14 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на изменение на обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б” (пл. „Свобода”) и специфични правила за приложението й –
контролен лист 99/ 5. 03. 2012 г.

2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 г. –
контролен лист 100/ 5. 03. 2012 г.

3. Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2011 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011 – 2013 г.” –
контролен лист 102/ 5. 03. 2012 г.

4. Приемане на нов Правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция –
контролен лист 103/ 5. 03. 2012 г.

5. Приемане на нов Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” –
контролен лист 106/ 5. 03. 2012 г.

6. Други.