Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 09. 04. 2012 г., 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09. 04. 2012 г., 13.30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, 9. 04. 2012 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012 г. –
контролен лист 115/ 2. 04. 2012 г.

2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 г. –
контролен лист 116/ 2. 04. 2012 г.

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от общински имот по ул.”Пирот” № 5” в гр.Русе на Народно читалище „Г. Делчев 2009” –
контролен лист 121/ 2. 04. 2012 г.

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост –
контролен лист 126/ 2. 04. 2012 г.

5. Приемане доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2011 г. –
контролен лист 127/ 2. 04. 2012 г.

6. Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе –
контролен лист 135/ 2. 04. 2012 г.

7. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г. –
контролен лист 136/ 2. 04. 2012 г.

8. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №951/15.07.2010 г. на Общински съвет Русе –
контролен лист 137/ 2. 04. 2012 г.

9. Други.