Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 02. 07. 2012 г., 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 02. 07. 2012 г., 13.30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе – к. л. № 255.

2. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация – к. л. № 214.

3. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе – к. л. № 215.

4. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне на местните данъци на територията на Община Русе – к. л. № 216.

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к. л. № 219.

6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 г. – к. л. № 223.

7. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. № 168.

8. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. № 233.

9. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. № 236.

10. Промяна на наименованието на местността „Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе – к. л. № 252.

11. Други.

Председател:
Владислав Атанасов