Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 08.02.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.02.10, 14.00 ч.

1. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 691;
2. Приемане на отчета на бюджета на Община Русе за 2009 г. – контролен лист 692;
3. Отчет на Програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програмата за 2010 г. – контролен лист 693;
4. Отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2010 г. –контролен лист 694;
5. Ремонт на общински път до село Тетово – контролен лист 695
6. Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)