Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 08.03.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.03.10, 14.00 ч.

1. Правилник за дейността на обществения посредник – контролен лист 696;
2. Допълнение на Правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – контролен лист 697;
3. Изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС– контролен лист 698;
4. Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие –контролен лист 701;
5. Годишен отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците – контролен лист 708
6. Годишен отчет на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. – контролен лист 709
7. Отчет за изпълнение на годишния План за приватизация за 2009 г. и План за 2010 г. – контролен лист 710
8. Изменение на Наредба 16 – контролен лист 711
9. Изменение на Наредба 16 – контролен лист 712
10. Отчет на Общинския съвет – контролен лист 731
11. Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)