Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 12.04.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.04.10, 14.00 ч.

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – контролен лист 732;
2. Изменение на Наредба 16 – контролен лист 734;
3. Допълнение на Наредба 18 – контролен лист 735;
4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския посредник на Община Русе – контролен лист 736;
5. Допълнение на Наредба 16 – контролен лист 753;
6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 757;
7. Изменение на Решение на ОбС № 802, прието с протокол № 38 от 18. 02. 2010 г. – контролен лист 758;
8. Отчет за изпълненията на решенията на Общински съвет – контролен лист 760;
9. Корекция на план-сметка за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от такса за битови отпадъци – контролен лист 761;
10. Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)