Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 07.06.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.06.10, 14.00 ч.
зала „Европа”, Доходно здание

1. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. – контролен лист 805;
2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 808;
3. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе – контролен лист 809;
4. Изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет Русе – контролен лист 812;
5. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – контролен лист 813;
6. Други въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)