Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на на 05.07.10, 14.00 ч., което ще се състои в зала „Батенберг”, Регионален исторически музей-Русе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.07.10, 14.00 ч.
зала „Батенберг”, Регионален исторически музей-Русе

1. Наредба № 2 на ОбС Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно значение – контролен лист 819;
2. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища – контролен лист 824;
3. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. – контролен лист 825;
4. Обявяване на недвижими имоти за имоти – публична общинска собственост -контролен лист 828;
5. Преобразуване на Русенската художествена галерия в Общински културен институт Художествена галерия – Русе – контролен лист 829;
6. Утвърждаване на Управител „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД – контролен лист 832;
7. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център II – Русе” ЕООД – контролен лист 833
8. Утвърждаване на Управител „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД – контролен лист 834
9. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център I – Русе” ЕООД – контролен лист 835
10. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваемите обекти – контролен лист 836
11. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона – контролен лист 837;
12. Информация за търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик –контролен лист 838;
13. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „Пристис” – контролен лист 844;
14. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” – контролен лист 845
15. Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)