Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 07.09.10, 13.00 ч., Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.09.10, 13.00 ч., Заседателна зала
1. Промяна на решение 1146/ 2006 г. на ОбС – Русе – контролен лист 853;
2. Избор на управител на „Център по дентална медицина – 1 Русе” ЕООД – контролен лист 854;
3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 855;
4. Удостояване с наградата „Почетен гражданин на град Русе” на г-жа Щиляна Маркова – Мими Николова – контролен лист 859;
5. Допълнение на Наредба №17 за Символиката на Община Русе – контролен лист 860;
6. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – контролен лист 870;
7. Предложение за подробен устройствен план – контролен лист 873
8. Промяна на решение 1141/ 2006 г. на ОбС – Русе – контролен лист 876
9. Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)