Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Младежта и спорта за заседанието на 07.11.2012 г., 13.30 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.11.2012 г., 13.30 часа, Заседателна зала

1. 330 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе
2. 331 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
3. 335 Решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, гр. Русе
4. 341 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2012г.-2013г.
5. 343 Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. ДАНАИЛОВ)